Privacybeleid

Algemene Informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er gebeurt met uw persoonlijke gegevens wanneer u deze website bezoekt en gebruik maakt van diensten of producten. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren.

Wij (“ons”, “onze”) nemen de privacy van gebruikers (“gebruikers” of “u”) van onze website zeer serieus en zijn toegewijd aan het beschermen van de informatie die gebruikers ons verstrekken in verband met hun gebruik van onze website. Bovendien zijn wij toegewijd aan het beschermen en gebruiken van uw informatie in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Lees het Privacybeleid zorgvuldig door en zorg ervoor dat u onze praktijken met betrekking tot uw informatie volledig begrijpt voordat u onze diensten gebruikt. Door onze diensten te gebruiken, stemt u in met de voorwaarden van dit Privacybeleid.

1. Wie is verantwoordelijk voor gegevensverzameling op deze website?

Verantwoordelijk voor gegevensverwerking is:

  Keystone Species, aangedreven door Buzz Women
  Woudenbergseweg 41
  3711AA Austerlitz
  E-mailadres: contact@keystonespecies.nl

  2. Waar wordt de website gehost?

  Deze website wordt extern gehost. De hostingprovider is Vimexx, Vondellaan 47, 2332AA Leiden, Nederland. Persoonlijke gegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van Vimexx. Dit omvat IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen en website-toegangen.

  De hoster wordt gebruikt om het contract met onze (potentiële) gebruikers na te komen en in het belang van een veilige en snelle levering van de online aanwezigheid door de provider. De hoster verwerkt uw gegevens alleen voor zover nodig om aan zijn serviceverplichtingen te voldoen.

  Meer informatie en de van toepassing zijnde gegevensbeschermingsbepalingen van Vimexx zijn hier te vinden: https://www.vimexx.nl.

  Hoe en welke gegevens worden verwerkt?

  1. Server loggegevens

  We verzamelen en slaan automatisch informatie op in de serverlogbestanden die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

   • browsertype en browserversie
   • gebruikte besturingssysteem
   • verwijzings-URL
   • hostnaam van de toegankelijke computer
   • Tijd van het serververzoek
   • IP-adres

   Er wordt geen combinatie van deze gegevens met andere gegevenstypen gemaakt. We hebben een legitiem belang bij de technisch foutloze presentatie en optimalisatie van onze website – hiervoor moeten de serverlogbestanden worden verzameld.

   2. Aanvragen per e-mail of telefoon

   Als u contact met ons opneemt per e-mail of telefoon, wordt uw verzoek inclusief de resulterende persoonsgegevens (naam, verzoek, e-mailadres) door ons opgeslagen en verwerkt voor het verwerken van uw verzoek. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van aan ons gestuurde verzoeken.

    Uw verstrekte persoonsgegevens blijven bij ons totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is, dat wil zeggen dat we het verzoek hebben verwerkt. Wettelijke vereisten (bewaartermijnen) blijven van kracht.

    3. Samenwerking en aankoop van diensten of producten

    Gegevens die worden verzonden vanwege een samenwerking of de aankoop van een dienst of product kunnen bestaan uit uitgebreide persoonlijke gegevens, zoals adres, factuurgegevens of bankgegevens. Deze gegevens worden door ons opgeslagen en verwerkt voor het verwerken van uw verzoek.

     Uw verzonden persoonlijke gegevens blijven bij ons totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is, dat wil zeggen dat we het verzoek hebben verwerkt. Wettelijke voorschriften (bewaartermijnen) blijven van kracht.

     4. Donaties

     Uw persoonlijke gegevens worden door Keystone Species verwerkt voor de volgende doeleinden:

      • Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met donateurs,
      • Het voeren van de donateuradministratie;
      • Het uitvoeren van relatiebeheer, promotie- en marketingactiviteiten;
      • Het faciliteren van online fondsenwervingsinitiatieven.

      Hoe lang worden de gegevens bewaard?

      Tenzij een specifiekere bewaartermijn wordt genoemd in ons privacybeleid, blijven uw persoonlijke gegevens bij ons totdat het doel voor gegevensverwerking niet meer van toepassing is. Uw gegevens worden verwijderd wanneer u een verzoek om verwijdering indient of uw toestemming voor opslag intrekt. Tenzij we andere, wettelijk toegestane, redenen hebben voor het bewaren van uw persoonlijke gegevens (bijv. commerciële of fiscale wettelijke verplichtingen), zullen we uw gegevens verwijderen. In het laatste geval zal de verwijdering plaatsvinden nadat de redenen (deadlines) niet langer van toepassing zijn. We kunnen incorrecte of onvolledige gegevens te allen tijde naar eigen goeddunken corrigeren, aanvullen of verwijderen.

      Welke rechten heeft u?

      U heeft het recht om de persoonlijke gegevens die wij van u hebben ontvangen te bekijken, te corrigeren of te verwijderen. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens (of een deel daarvan) door ons of een van onze verwerkers. U heeft ook het recht om de gegevens die u ons heeft verstrekt, aan u over te laten dragen of namens u rechtstreeks aan een andere partij over te laten dragen. We kunnen u vragen om uzelf te identificeren voordat we aan bovengenoemde verzoeken kunnen voldoen.

      Cookies

      We gebruiken technische en functionele cookies op onze website. Een cookie is een versleuteld bestand dat op uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen en noodzakelijk is voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Het stelt ons ook in staat om onze website te optimaliseren.

      U kunt zich afmelden voor cookies door de instellingen van uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u alle eerder opgeslagen informatie verwijderen via de instellingen van uw browser. Op deze manier hebben we geen toegang tot uw persoonlijke gegevens.

      Als u cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website worden beperkt. Als cookies worden gebruikt door derden of voor analysedoeleinden, zullen we u apart informeren in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring en, indien nodig, om uw toestemming vragen.

      Verstrekking aan derden

      We kunnen de informatie die u ons verstrekt doorgeven aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. We gebruiken bijvoorbeeld een derde partij voor:

      • Het verzorgen van de internetomgeving van onze website;
      • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
      • Het verzorgen van onze e-mailcorrespondentie;
      • Het verstrekken van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

      We geven nooit persoonlijke gegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben gesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken we uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. Bovendien zullen we de gegevens die u aan ons heeft verstrekt niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. We kunnen ook persoonlijke gegevens delen met derden als u ons schriftelijk toestemming hiervoor geeft.

      Veiligheid

      We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, bijvoorbeeld, we hebben de volgende maatregelen genomen;

      • Alle personen die namens Keystone Species kennis kunnen nemen van uw gegevens zijn gebonden aan geheimhouding;
      • Onze website is beveiligd met een HTTPS/SSL-certificaat;
      • We gebruiken een Clean Desk-beleid;
      • We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
      • We maken back-ups van persoonlijke gegevens om deze te kunnen herstellen in geval van fysieke of technische incidenten;
      • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
      • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van het beschermen van persoonlijke gegevens.

      Ingesloten inhoud van andere websites

      De artikelen op deze website kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijv. video’s, afbeeldingen, artikelen, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich precies alsof de bezoeker de andere website heeft bezocht.

      Deze websites kunnen informatie over u verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derden insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud volgen, inclusief het bijhouden van uw interactie met de ingesloten inhoud als u een account heeft en bent ingelogd op deze website.

      Waarom verzamelen we gegevens?

      Er zijn verschillende redenen voor het verzamelen van uw gegevens:

      • om onze diensten te leveren en te exploiteren;
      • om onze diensten te ontwikkelen, aan te passen en te verbeteren;
      • om te reageren op uw feedback, vragen en verzoeken, en om bijstand te verlenen;
      • om verzoeken en gebruikerspatronen te analyseren;
      • voor andere interne, statistische en onderzoeksdoeleinden;
      • om onze gegevensbeveiliging en fraudepreventiemogelijkheden te verbeteren;
      • om overtredingen te onderzoeken en onze voorwaarden en beleid te handhaven en te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving of verzoeken van de overheid;
      • om u updates, nieuws, promotiematerialen en andere informatie met betrekking tot onze diensten te verstrekken. In het geval van promotionele e-mails kunt u beslissen of u deze wilt blijven ontvangen. Zo niet, klik dan eenvoudig op de afmeldlink in die e-mails.

      Klachten

      Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, vragen wij u om rechtstreeks contact met ons op te nemen. Als we er samen niet uit kunnen komen, vinden we dat natuurlijk erg vervelend om te horen. U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

      Status van het Privacybeleid

      We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd naar eigen inzicht herzien. De versie die op de website is gepubliceerd, is altijd actueel.

      Laatst bijgewerkt op 17.01.2024.